Magazyn technologiczny tec.News

HARTING Customised Solutions rozwija właściwe rozwiązania dla każdej aplikacji oraz dostarcza efektywną implementację bazując na wymaganiach i specyfikacji klienta. Dzisiejsze czasy, przemysłowej cyfryzacji, dotyczą wszystkich w co raz większym stopniu. Cyfryzację można zaobserwować już od pewnego czasu w domach (sprzęty typu "smart") a teraz również w obszarze przemysłu, np. w sektorze kolejowym. Złącza modularne, przewody światłowodowe, połączenia hybrydowe: ta sytuacja sprawia że inżynierowie HARTING Customised Solutions wybierają właściwe rozwiązania dla każdego typu aplikacji, równocześnie kontrolując jakość dostarczanych rozwiązań.


tec.News pokazuje przegląd zakresu technologicznego, jak również innowacyjnych rozwiązań Grupy Technologicznej HARTING oraz szereg artykulów dedykowanych specyficznym tematom.

Poniższe linki bezpośrednio przenoszą do artykułów poświęconych HARTING Customised Solutions.

tec.News 30
tec.News 30 artykuł "Hybrydowe wiązki do szybkiej i bezpiecznej transmisji danych w pociągach"
tec.News 29
tec.News 29 artykuł "Partnerstwo jest drogą do sukcesu"